Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 TJ 2
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 TJ 20
o dziaalnoci leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 TJ 33
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 TJ 2
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 TJ 2
o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 TJ 18
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 TJ 23
o Pastwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 TJ 31
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 TJ 35
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 TJ 19
o przeciwdziaaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 TJ 40
o publicznej subie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 TJ 48
o refundacji lekw Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 TJ 22
o sposobie ustalania najniszego wynagrodzenia zasadniczego pracownikw wykonujcych zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473 obowizujcy 0
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 TJ 26
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 TJ 341
o uzyskiwaniu tytuu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599 obowizujcy 1
o wychowaniu w trzewoci Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 TJ 85
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 TJ 25
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 TJ 27
o zawodach pielgniarki i poonej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 TJ 15
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994 obowizujcy 8
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 TJ 94
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916 obowizujcy 2
o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych Dz.U. 2017 poz. 844 obowizujcy 1
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 TJ 231
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001741

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw pobierania krwi od kandydatw na dawcw krwi i dawcw krwi

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:10
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001742

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw odznak i legitymacji wydawanych w zwizku z honorowym dawstwem krwi

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:10
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001724

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie okrelenia kwalifikacji oraz stau pracy wymaganych od osb zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej suby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczeglnych dziaach i pracowniach tych jednostek

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:15
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001720

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawcw szpiku i krwi ppowinowej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:16
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001706

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw uywania wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwoci i urzdu obsugujcego Ministra Sprawiedliwoci, a take w rodkach przewozu osb uywanych przez te podmioty

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:19
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podziau kwoty rodkw finansowych w 2017 r. stanowicej wzrost cakowitego budetu na refundacj

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:39
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziau kwoty rodkw finansowych w 2018 r. stanowicej wzrost cakowitego budetu na refundacj

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:39
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001620

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorw medycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:43
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001582

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:55
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001540

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu danych objtych wpisem do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz oraz szczegowego trybu postpowania w sprawach dokonywania wpisw, zmian w rejestrze oraz wykrele z tego rejestru

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:07
2017-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001519

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie cigego szkolenia diagnostw laboratoryjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:14
2017-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001482

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie uywania wyrobw tytoniowych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw wewntrznych oraz urzdu obsugujcego tego ministra

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:24
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001429

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolnoci do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postpowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:39
2017-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001404

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalnoci dla systemw teleinformatycznych umoliwiajcych realizacj usug zwizanych z prowadzeniem przez wiadczeniodawcw list oczekujcych na udzielenie wiadczenia opieki zdrowotnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:46
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001412

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztw leku w ramach ratunkowego dostpu do technologii lekowej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:44
2017-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001364

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie medycznych czynnoci ratunkowych i wiadcze zdrowotnych innych ni medyczne czynnoci ratunkowe, ktre mog by udzielane przez ratownika medycznego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:57
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001346

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach ksztacenia fizjoterapeutw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:02
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001349

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga Dobrej Praktyki Wytwarzania

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:01
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001312

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutw oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzecze sdw dyscyplinarnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:10
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001293

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:15
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001279

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych kryteriw wyboru ofert w postpowaniu w sprawie zawarcia umw o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:19
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001741

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw pobierania krwi od kandydatw na dawcw krwi i dawcw krwi

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:10
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001742

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw odznak i legitymacji wydawanych w zwizku z honorowym dawstwem krwi

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:10
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001728

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:14
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001724

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie okrelenia kwalifikacji oraz stau pracy wymaganych od osb zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej suby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczeglnych dziaach i pracowniach tych jednostek

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:15
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001720

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawcw szpiku i krwi ppowinowej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:16
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001706

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw uywania wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwoci i urzdu obsugujcego Ministra Sprawiedliwoci, a take w rodkach przewozu osb uywanych przez te podmioty

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:19
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001636

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podziau kwoty rodkw finansowych w 2017 r. stanowicej wzrost cakowitego budetu na refundacj

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:39
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001638

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziau kwoty rodkw finansowych w 2018 r. stanowicej wzrost cakowitego budetu na refundacj

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:39
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001620

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorw medycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:43
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001582

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:55
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001565

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:00
2017-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001540

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu danych objtych wpisem do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz oraz szczegowego trybu postpowania w sprawach dokonywania wpisw, zmian w rejestrze oraz wykrele z tego rejestru

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:07
2017-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001516

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie okrelenia wysokoci opat za krew i jej skadniki w 2018 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:14
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001519

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie cigego szkolenia diagnostw laboratoryjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:14
2017-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001482

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie uywania wyrobw tytoniowych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw wewntrznych oraz urzdu obsugujcego tego ministra

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:24
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001429

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolnoci do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postpowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:39
2017-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001404

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalnoci dla systemw teleinformatycznych umoliwiajcych realizacj usug zwizanych z prowadzeniem przez wiadczeniodawcw list oczekujcych na udzielenie wiadczenia opieki zdrowotnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:46
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001412

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztw leku w ramach ratunkowego dostpu do technologii lekowej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:44
2017-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001364

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie medycznych czynnoci ratunkowych i wiadcze zdrowotnych innych ni medyczne czynnoci ratunkowe, ktre mog by udzielane przez ratownika medycznego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:57
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001346

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach ksztacenia fizjoterapeutw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:02
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001349

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga Dobrej Praktyki Wytwarzania

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:01
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001312

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutw oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzecze sdw dyscyplinarnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:10
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001293

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:15
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001300

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:13
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001279

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych kryteriw wyboru ofert w postpowaniu w sprawie zawarcia umw o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:19
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32003L0088

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczca niektrych aspektw organizacji czasu pracy

2003-11-04
32005R0111

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okrelajce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykw pomidzy Wsplnot a pastwami trzecimi

2004-12-22
32004R0273

ROZPORZDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorw narkotykowych

2004-02-11
32001R0070

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla maych i rednich przedsibiorstw

2001-01-12
32001R0069

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis

2001-01-12
32000R1673

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wsplnej organizacji rynkw lnu i konopi uprawianych na wkno

2000-07-27
31998Y0310(01)

WYTYCZNE W SPRAWIE KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ

2009-01-10
32002R0178

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalajce oglne zasady i wymagania prawa ywnociowego, ustanawiajce Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci oraz ustanawiajce procedury w sprawie bezpieczestwa ywnociowego

2002-01-28
31989L0105

DYREKTYWA RADY z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczca przejrzystoci rodkw regulujcych ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do uytku przez czowieka oraz wczenia ich w zakres krajowego systemu ubezpiecze zdrowotnych

1988-12-21
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczcych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pastwach Czonkowskich

2005-12-01
32004L0083

DYREKTYWA RADY 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pastw trzecich lub bezpastwowcw jako uchodcw lub jako osoby, ktre z innych wzgldw potrzebuj midzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

DYREKTYWA RADY 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom pastw trzecich, ktrzy s ofiarami handlu ludmi lub wczeniej byli przedmiotem dziaa uatwiajcych nielegaln imigracj, ktrzy wsppracuj z waciwymi organami

2004-04-29
32003R0859

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzajce przepisy rozporzdzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporzdzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli pastw trzecich, ktrzy nie s jeszcze objci tymi przepisami wycznie ze wzgldu na ich obywatelstwo

2003-05-14
32003L0110

DYREKTYWA RADY 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celw deportacji drog powietrzn

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczca statusu obywateli pastw trzecich bdcych rezydentami dugoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie prawa do czenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajca minimalne normy dotyczce przyjmowania osb ubiegajcych si o azyl

2003-01-27
32002R2195

ROZPORZDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsplnego Sownika Zamwie (CPV)

2002-11-05
32001L0055

DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napywu wysiedlecw oraz rodkw wspierajcych rwnowag wysikw midzy Pastwami Czonkowskimi zwizanych z przyjciem takich osb wraz z jego nastpstwami

2001-07-20
31972R0574

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzdzenia (EWG) nr1408/71 w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia spoecznego do pracownikw najemnych i ich rodzin przemieszczajcych si we Wsplnocie

1972-03-21
31971R1408

Rozporzdzenie rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia spoecznego do pracownikw najemnych i ich rodzin przemieszczajcych si we Wsplnocie

1971-06-14
31993L0096

DYREKTYWA RADY z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentw

1993-10-29
31990L0365

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu osb zatrudnionych i wykonujcych dziaalno zarobkow na wasny rachunek, ktre zakoczyy dziaalno zawodow

1990-06-28
31990L0364

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu

1990-06-28
31968L0360

DYREKTYWA RADY z dnia 15 padziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze w przemieszczaniu si i pobycie pracownikw Pastw Czonkowskich i ich rodzin we Wsplnocie

1968-10-15
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu